Side view portrait of handsome bearded man using laptop while sitting at desk in home interior decorated with houseplants, copy space

Tips – hur studerar man effektivt?

Vi vill att du ska få med dig så mycket kunskap och kompetens som möjligt från utbildningen. Därför har vi bett Anna Tebelius Bodin som har studerat och forskat gällande hjärnan och inlärning på Harvard University att utifrån forskningen kring dessa områden sammanfatta enkla tips till dig. Om du vill veta mer har Anna skrivit olika böcker inom området t ex Lär dig mer på kortare tid.

Läsa

Att minnas det du läst kräver att hjärnan ser ett syfte med att minnas. Ha ambitionen att du läser för att lära dig något specifikt som du sedan kan berätta om för någon annan. För att testa att du inte har tänkt på något annat under läsningen kan du stanna upp efter lagom långa avsnitt, t ex ett stycke. Titta bort från texten och se om du kan berätta för dig själv eller någon som lyssnar. Använd rösten och anta inte att du formulerar dig klart om du bara är kvar i tanken.

Skriva

Struktur på förhand gör det lättare att både komma igång att skriva och få till en bra text. Innan du börjar skriva kan du bestämma dig för hur den färdiga texten ska vara uppbyggd. Sätt namn på alla delar så du får en lista med (kanske ibland omotiverat många) rubriker. Skriv sedan in underrubriker i den mån det är möjligt. Sedan är det bara att fylla i rätt text på rätt ställe, vilket är lättare än att skriva all text i ett långt obestämt flöde. När du är klar med texten kan du plocka bort alla rubriker som inte behövs. Rubrikerna har utgjort byggnadsställningen för texten under arbetet, men vissa kan vara överflödiga för den färdiga texten.

Minnas

Du minns det som du har tänkt. Det som du kommunicerar måste ha förekommits av en tanke. Därför är all kommunikation ett bra sätt att garantera tankar och möjliggöra minnen. Berätta för andra vad du nyss lärt dig. Skriv ner saker du hör. Använd kroppen för att känna saker som du annars lär dig teoretiskt. Förutom att kommunicera din kunskap är det värdefullt för minnet att använda den. Ställ frågan vad det du lärt dig löser för konkreta och specifika problem och formulera sedan lösningen.

Disciplin

Hjärnan förbränner mer energi av att ta aktiva beslut än att göra saker på rutin. För att göra det enkelt för dig att utföra de uppgifter du vill ha gjort kan du sänka tröskeln för att komma igång. Ha material tillgängligt. Ha en plats för studier där du trivs utan att behöva ställa iordning. Planera i förväg för vad du ska äta, hur länge du ska arbeta före paus, vad som ska vara klart och när. Gör det enkelt att göra ”rätt”.

Fokus

Det är få av oss som lyckas sitta och arbeta effektivt i långa stunder. Det är ännu färre som verkligen sitter och gör en sak fokuserat efter att ha intalat sig att hen har hela eftermiddagen/dagen/helgen/veckan på sig att göra något. Begränsad tid är bättre för effektiviteten än obegränsad. En sak i taget går också mycket snabbare (totalt sett), än flera parallella uppgifter som kräver att uppmärksamheten måste flyttas runt. Dela in din tid i 30- minuters-perioder. Bestäm dig för att arbeta 30 min med en uppgift. Blir du inte klar? Avsätt 30 min till lite senare. När du bara har 30 min på dig är det lättare att fokusera än när du har lång tid på dig och prioriterar annat samtidigt ”för du har så gott om tid”. Det är också lättare att motivera sig att börja när det bara är 30 min.

Redovisa

När du presenterar information är det viktigaste att tänka på: mottagaren. Vad vill du att mottagaren ska känna, tänka och göra annorlunda efter att ha lyssnat på dig? Utgå från dina svar och lägg upp presentationen efter det. Kommer hen att komma ihåg detaljerna? Vad kan du göra för att underlätta? Kan du undvika att mottagaren ska läsa och lyssna samtidigt? Är det viktigt att få helheten först för att förstå? Presenterar du en lösning på ett problem? Ange problemet först. Motiveras informationen av sitt sammanhang? Beskriv sammanhanget allra först.

Sova

För att du ska kunna etablera nya minnen behöver hjärnan få arbeta ostört medan du sover. Avsluta teoretiska studier minst två timmar innan du lägger dig. Avsluta studier av fysiska moment minst en timme innan du lägger dig för att ge hjärnan ro att bearbeta optimalt och automatisera kunskaperna till nästa dag. Se till att du inte medvetet avbryter din sömn under natten med t ex påslagen mobiltelefon. Använd flygplansläge om du behöver larmet för att vakna på morgonen. Se också till att du får så regelbunden sömn som möjligt. En timmes förskjutning påverkar hjärnans mentala kapacitet i upp till tre dygn. Sov gott!

Titta in i vårt digitala klassrum

Vill du också utbilda dig Till Lic. Personlig tränare?

Vill du veta mer?

Vi vill hjälpa dig att hitta utbildningen som passar dina behov. Boka en fri studiekonsultation hos oss.

Dela detta: