Bokningsvillkor

Anmälan

Du har enligt distansavtalslagen (SFS 2005:59) 14 dagars ångerrätt efter att vi mottagit din anmälan. Därefter kan avbokning endast ske mot en avbokningsavgift på 2500 SEK och skall då ske senast 30 dagar före utbildningsstart. För utbildningar som kostar mindre än 10 000 sek är avbokningsavgiften 1 000 SEK. Om avbokning sker senare än 30 dagar före utbildningsstart förfaller hela beloppet för utbildningen till betalning.
Utbildningar du köper är giltiga att genomföra inom 24 månader från faktura / betalningsdatum. Vid sjukdom under pågående utbildning se nedan.

I samband med din anmälan får du en bekräftelse per e-post där du kan skapa ett konto i vår lärplattform – MySchool. Notera att du inte längre har ångerrätt från den tidpunkt du har skapat ett konto och därmed loggat in i MySchool, eftersom det då betraktas som att du har påbörjat din utbildning.

Betalning och delbetalning/lån

Förfallodatumet för betalning är cirka 20 dagar före utbildningsstart. Vänligen kontakta vår kundadministration om det föreligger särskilda skäl för fördröjd betalning. Vill du dela upp betalning eller låna till din utbildning? Vi samarbetar med HumanFinans som hjälper dig med detta, kontakta dem eller oss för mer information: www.humanfinans.se

 

Ombokning och sjukdom

Du har möjlighet att omboka din utbildning till andra utbildningsdatum fram till 30 dagar före utbildningsstart utan ombokningsavgift. Ombokning som sker senare än 30 dagar före utbildningsstart är endast möjlig mot uppvisande av läkarintyg. Du får då möjlighet att läsa din utbildning inom ett år från uppvisandet av läkarintyget. Notera att ordinarie betalningsvillkor gäller och din faktura förfaller enligt ursprungligt förfallodatum. Du har därmed din utbildning innestående och rätt att läsa den inom ett år från uppvisandet av läkarintyget.

Vid sjukdom eller skada som uppstår under pågående utbildning har du rätt att slutföra kvarvarande utbildningsmoment på andra utbildningsdatum. Ingen återbetalning sker. Från det datum då SAFE Education informeras om dina förhinder att fortsätta pågående utbildning på grund av sjukdom eller skada äger du rätt att inom ett år slutföra kvarvarande utbildningsmoment.

SAFE Education förbehåller sig rätten att boka om dina utbildningsdatum om deltagarantal för en utbildningsstart är för lågt eller i fall av force majeure. Du erbjuds i sådana fall plats på nya utbildningsdatum.

SAFE Education reserverar sig för mindre ändringar och tillägg i utbildningens innehåll och upplägg. Lärarledd undervisning kan komma att ske i digitalt klassrum/via webbinar och sker då under ordinarie utbildningstid.

 

Licenser och omprov

Teoretiska omprov är kostnadsfria. För praktiska omprov på licensutbildningar utgår en avgift på 3000 kronor per omprov.

För att få licens på licensutbildningar krävs 100% närvaro och godkända teoretiska och praktiska prov.

Utbildning, innehåll och varaktighet 

Observera att vi som utbildningsinstitut kan ta bort utbildningar, ändra innehållet i utbildningen, varaktigheten av själva utbildningen och utbildningsort. Vi kan därför inte garantera att vi har samma innehåll och/eller utbildningsort när du kontaktar oss vid ett senare tillfälle för att återuppta dina studier eller göra ett examensprov. Detta då vi ständigt utvecklar utbildningen och dess innehåll.  Du har tillgång till portalen så länge vi på Competence Factory administrerar portalen My School.

 

Information om ombokningsregler under pågående Covid-19-pandemi

Under pågående situation med Coronapandemin sker ingen återbetalning för påbörjad utbildning eller kommande utbildning om det är mindre än 30 dagar kvar till utbildningsstart. Du äger istället rätt att fullfölja utbildningen (delmoment eller i sin helhet) vid senare tillfälle/tillfällen. Det gäller även om du blir sjuk inför utbildningsstart eller under pågående utbildning – då sker ingen återbetalning, du får istället möjlighet att fullfölja utbildningen vid senare tillfälle/tillfällen.

 

Övrigt

Våra utbildningar vänder sig till dig som tar din utbildning seriöst. Att passa tider, utföra de uppgifter som tillhör utbildningen, kunna fungera i grupp och kunna ta emot och ge feedback utifrån de instruktioner som du får är något som vi förutsätter. SAFE Education anser sig annars ha rätt att avboka och återbetala din utbildningsplats med hänsyn till både dig själv, övriga utbildningsdeltagare och SAFE Educations anseende och varumärke.