online

Hej Simon, Du har jobbat som Online Trainer och coachat online.
Hur ser upplägget för online coaching ut hos dig? 

Jag började coacha online 2014 och har sedan dess coachat inom framför allt två områden – konditionsträning och livsstilsförändringar. Mina tjänster har omfattat träningsplanering, rådgivande samtal och coaching. Jag började tidigt använda en plattform för att förmedla program, passupplägg och instruktioner där kunderna även kunde ha dagliga kontakt med mig via chatt. Det gjorde att onlinecoachingen helt plötsligt gjorde mig mer närvarande som coach och tränare än i den “vanliga” PT-rollen. Utöver coaching via plattformen jobbar jag med vecko- eller månadsvisa avstämningar och coaching per telefon eller video. 

Hur har nu du nått ut till dina kunder?

Via hemsida och sociala medier. Influencersamarbeten gav mig en bra skjuts. Jag har kunnat nå ut till stora följarskaror genom att coacha personer med många följare. Själv har jag inte mer än 1200 följare, tror jag. 

Vad tycker kunderna har varit fördelarna med att få träna hemifrån?

Framför allt värdesätter de min närvaro som tränare. Aldrig längre än ett textmeddelande bort! Jag har alltid varit snabb med att anpassa och uppdatera träningsplaner efter de omständigheter som dyker upp i vardagen, det har kunderna uttryckligen uppskattat!

Hur tror du framtiden ser ut med coachning online nu när gymmen över världen har öppnat igen?

Jag tror inte coaching online är beroende av den traditionella PT-/gymvärlden. Den är sprungen ur traditionell personlig träning men står idag på egna ben. Vårt liv online idag är lika naturligt som livet IRL! Träningstjänster online kommer fortsätta att växa starkt under många år framöver, tror jag.  

Vill du som simon bli en online trainer coach?

Vill du veta mer?

Vi vill hjälpa dig att hitta utbildningen som passar dina behov. Boka en fri studiekonsultation hos oss.

Dela detta: