Personlig tränare med EuropeActive licens

Europeactive - en internationell licens med kvalitetssäkring

EUROPEACTIVE

Vad innebär det för mig att min licens kommer att ackrediteras av EuropeActive?

EuropeActive-ackreditering är ett globalt erkänt kvalitetsmärke inom sektorn träning och hälsa. När du har en licens som är ackrediterad av EuropeActive innebär det att många företag och organisationer världen över, inom träning och hälsa, vet vad du har studerat gällande innehåll och nivå på din utbildning hos SAFE Education och att det är kvalitetssäkrat.
Syftet med ackrediteringen är kvalitetssäkring och att underlätta för dig som vill kunna arbeta som personlig tränare i olika länder.

Vad betyder det att SAFE Education är ackrediterat av EuropeActive? 

SAFE Education har genomfört en omfattande ansökan och därefter fått ett erkännande som en ackrediterad leverantör av utbildningar till Lic. personlig tränare av det oberoende kvalitetsmärket EuropeActive. EuropeActive har sedan många år tillbaka bedrivit ett arbete med att ta fram internationellt erkända standarder gällande yrkesrollen personlig tränare. Arbetet utförs av ett stort antal personer med spetskompetenser inom träning och hälsa som har som strävan att yrkesrollen personlig tränare ska generera ett stort värde i samhället och för varje kund. För SAFE Education är det en kvalitetssäkring att vara ackrediterade utifrån dessa standards.

EREPS

Vad är EREPS?
EREPS är ett europeiskt register över yrkesverksamma personliga tränare. Här registreras alla som är utbildade av en EuropeActive ackrediterad utbildningsorganisation. EREPS representerar i dagsläget 37 länder i Europa.

 

Vilket värde kan det ha för mig som lic. Personal Trainer för att vara en del av EREPS?

När du är registrerad hos EREPS indikerar du för kunder och arbetsgivare att du som yrkesverksam tränare är kvalificerad och kompetent enligt europeiska standarder för att tillhandahålla träning. EREPS ger ett erkännande av dig av en högt respekterad oberoende organisation.

Läs om samtliga förmåner här: Member Benefits 


Hur fungerar det och vad kostar det?

När du har blivit Lic. personlig tränare via SAFE Education ingår det utan kostnad ett års medlemskap i EREPS. Vi anmäler dig och betalar för ditt första år. Efter det året får du en förfrågan från EREPS om du fortsatt vill finnas med i registret. Om du tackar ja till det kostar det 30 euro / år för din examen Lic. personlig tränare (EQF 4).

 

EQF

Vad är EQF?

EQF är en gemensam europeisk referensram som länkar ländernas kvalifikationssystem och fungerar som en översättningsanordning för att göra kvalifikationer mer begripliga. Sedan 2010 har standarderna i EuropeActive hänvisats till European Qualification Framework (EQF). Syftet med EQF är att hjälpa elever och arbetstagare som vill flytta mellan länder, byta jobb eller flytta mellan utbildningsinstitutioner hemma i sitt land.

The Context of the EuropeActive Standards | EUROPEACTIVE AND EDUCATION (europeactive-standards.eu)

Läs om hur Sverige använder EQF här!


Hur påverkar EQF mig och min utbildning för lic. Personlig tränare?

För att nå EQF 4, som är den nivån i EQF som personlig tränare är placerad i, behöver du visa på en specifik kompetensnivå inom olika områden. Vi på SAFE Education har kunskapen om detta som ledstjärnor när vi utvecklar utbildningen. Vi vet vilket lärandemål olika delar i utbildningen har utifrån EQF 4 och använder vår spetskompetens inom pedagogik för att ta fram utbildningsmaterial som till exempel filmer, bilder, illustrationer, texter, uppgifter, cases, personas etc för att du ska få tillgång till så många sätt som möjligt för att lära in kunskaperna som behövs för att nå nivån i EQF 4.

 

Vill du veta mer?

Vi vill hjälpa dig att hitta utbildningen som passar dina behov. Boka en fri studiekonsultation hos oss.

Dela detta: