Carolina Kluft

Pep Skolan

 De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill Generation Pep skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Då vi delar samma vision så känns det självklart för SAFE Education att samarbeta med Generation PEP. 

Karolina Klüft är verksamhetschef för Generation Pep

Ett fantastiskt initiativ av Generation PEP är Pep Skola. 

Pep Skola ger skolor stöd i arbetet med att införa mer fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor under skoldagen. På pepskola.se får skolor på ett systematiskt sätt stöd i att kartlägga, planera och följa upp sitt arbete samt en inspirationsbank med konkreta exempel på verktyg för arbetet. Verktygen är utvecklade i samarbete med skolor och forskare.

Läs mer om safe educations utbildningar

Vill du veta mer?

Vi vill hjälpa dig att hitta utbildningen som passar dina behov. Boka en fri studiekonsultation hos oss.

Dela detta: