engagera-dig-en-folkrorelse-logo-web

Generation Pep - alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Vi står inför en mycket allvarlig samhällsutmaning. De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill Generation Pep skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Då vi delar samma vision så känns det självklart för SAFE Education att samarbeta med Generation PepVi träffade Niklas Ek ifrån Generation Pep och fick ställa några frågor

Hej Niklas, Vill du berätta lite om Generation Pep?

Vi är en icke vinstdrivande organisation som vill att alla barn och unga ska ha möjlighet att leva ett aktivt och hälsosamt liv.  Vi vet också att vi inte kan göra det här själva utan att vi alla måste hjälpa åt för att lyckas, så därför bygger vi en folkrörelse, där alla är välkomna. Vi vill och är en katalysator, en hubb för alla som delar vår vision. Vi skapar samarbeten, drar igång initiativ, får människor att mötas, erbjuder verktyg som sänker trösklar och är rösten för frågan.

I sommar åker ni ut på rörelseturnén Fritidsbanken Pep Up, Vad kommer att hända där?

Vi har ett samarbetsinitiativ tillsammans med Fritidsbanken, Fritidsbanken Pep Up. Det är en mobil Fritidsbank där barn och unga, och även vuxna, kan låna utrustning för att testa på olika fritidsaktiviteter.
Inspirationen kommer lite från glassbilen, en rolig bil på besök där människor bor men som istället för glass bjuder på rörelsefest! I år kommer vi vara på över 40 orter under sommarlovet och målet är att sprida rörelseglädje och sänka trösklar till fysisk aktivitet.

Är alla välkomna?

Ja självklart och det är gratis! Hälsa idag är inte jämlikt och det finns många olika typer av trösklar som gör att barn och unga inte alltid kan göra det dom vill, till exempel spelar föräldrars ekonomi en roll. Det är en tillsynes enkel fråga du ställer men den är så central för oss i allt vi gör och något vi pratar om varje dag.

Läs mer om Fritidsbanken Pep up här

Vill du veta mer?

Vi vill hjälpa dig att hitta utbildningen som passar dina behov. Boka en fri studiekonsultation hos oss.

Dela detta: