Vill du veta mer om våra utbildningar?

Den 17:e Maj, kl 09:00 -09.30 håller vi ett kostnadsfritt digitalt informationsmöte där du får svar på alla dina frågor!

På vårt digitala Informationsmöte får du

  • Träffa Jonathan, Academic Advisor på SAFE Education
  • Utbildningsinformation – Studieupplägg, finansiering och framtida utbildningsstarter
  • En inblick i studierna på SAFE Education
  • Möjligheten att ställa alla dina frågor om branschen, yrket och studierna

Information och inspiration

Under mötet får du ta del av information om utbildningen och dess upplägg. Vi vill inspirera dig och vidga din uppfattning om vad som är möjligt när det kommer till att göra karriär inom träning och hälsa.

Varmt välkommen med din anmälan till vårt Kostnadsfria informationsmöte.
Anmälningsformulär för Informationsträff på SAFE Education den 17 maj, kl. 09:00 - 09:30