generation pep träning

PEP forum 10 november 2021

 De flesta barn och unga i Sverige idag rör sig för lite och äter för dåligt. Dessutom finns stora skillnader mellan barn som växer upp under olika förutsättningar. För lite fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor ökar risken för bland annat depression, diabetes typ 2, sömnstörningar och hjärt-kärlsjukdom. För att vända utvecklingen vill Generation Pep skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, bättre matvanor och en mer jämlik hälsa för barn och unga. Då vi delar samma vision så känns det självklart för SAFE Education att samarbeta med Generation PEP. Pep Forum anordnas en gång om året i syfte att informera, inspirera och sammanföra människor vi tror kan främja barn och ungdomars möjligheter till att leva ett friskt och hälsosamt liv.

Pep forum hälsa

PEP FORUM 2021

Årets Pep Forum sker den 10 november kl 13-16. I år finns möjlighet att delta digitalt eller fysiskt på plats. Observera att det endast finns 400 platser för fysiskt deltagande och det är först till kvarn. Vi reserverar oss för att eventuella förändringar i restriktionerna kan påverka antalet platser för fysiskt deltagande.

MÅL

– Sätta frågan om barn och ungas hälsa på agendan hos beslutsfattare och opinionsbildare.
– Sprida kunskap om ojämlik hälsa och hur situationen kring fysisk inaktivitet och ohälsosam mat ser ut.
– Inge hopp genom att visa hur lösningar inom till exempel skolan kan se ut.
– Inspirera till handling.

SE filmen om generation pep

Läs mer om safe educations utbildningar

Vill du veta mer?

Vi vill hjälpa dig att hitta utbildningen som passar dina behov. Boka en fri studiekonsultation hos oss.

Dela detta: