« Bakåt

Grundläggande teori - online


Kursbeskrivning

Kroppen är en enastående enhet bestående av flera olika system bestående av skelett, muskler, bindväv och nervsystem som alla jobbar tillsammans. För att kroppen ska fungera och prestera optimalt behöver dessa system samarbeta och integrera med varandra. För att du på bästa sätt ska lära dig, och förstå, hur det hänger samman får du tillgång att se kroppen ur ett tredimensionellt perspektiv. I denna onlinebaserade kurs får du möjlighet att lära dig på olika sätt - genom att läsa, lyssna, göra och se. Dessutom kan du hela tiden kan gå tillbaka och repetera – utgå utifrån dina egna förutsättningar! Kunskapen du får leder till en förståelse för hur kroppen fungerar och förbereder dig för hur du ska kunna hjälpa andra i en grupptränarroll.

Omfattning: 
40 timmars egenstudier vid vår portal MySchool.

Innehåll: 
  • Allmän anatomi 
  • Muskelanatomi
  • Rörelseplan och kroppshållning
  • Fysiologi
  • Andning och cirkulation
  • Allmän träningslära
  • Träningslära inom styrke-, konditions- och rörlighetsträning
  • Praktisk muskelanatomi

Kursens mål

Praktiskt och teoretisk kompetens för hur kroppen fungerar, påverkas av olika rörelser och krafter, hur olika system samarbetar och kan prestera optimalt inom ämnena anatomi, fysiologi, träningslära biomekanik, styrka, uthållighet/kondition, rörlighet och stabilitet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill arbeta som gruppträningsinstruktör och som sedan vill läsa vidare inom någon av våra praktiska inriktningar - se "Efter kursen" nedan för valbara alternativ.

Förkunskaper

Inga förskunskaper krävs.

Pris

Per person 11 950 SEK inkl. moms
Inga tillgängliga datum för den valda kursen

Vill du också jobba med träning och hälsa?

Ta steget mot ditt drömyrke - vi hjälper dig!

På Safe Education varvas teori med praktik, online med fysiska träffar, praktiskt lärande med djupgående kunskap. Kombinationen leder till bäst inlärning och gör våra elever redo för att börja sin karriär.

Fler kurser & utbildningar: